Jednorazowe strzykawki

Strzykawki powinny i muszą być jednorazowe ze względu na konieczność zachowania całkowitej sterylności. Po jednorazowym użyciu, strzykawka powinna być niezwłocznie wyrzucone. Strzykawki powinny być fabrycznie sterylizowane, niepirogenne wraz z czytelną skalą i płynie przesuwającym się tłokiem wewnętrznym.